LDKvn Recruit

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ / Recruit of “LDK Vietnam”

Hiện tại, công ty chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí sau:

(現在、以下の人材を募集しています:)

 1. Nhân viên Nghiệp vụ quản lý sản xuất(生産管理スタッフ)
 2. Nhân viên Nghiệp vụ thiết kế(設計スタッフ)

Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn(詳細については委細面談にて)

 

Áp dụng cho: 応募対象:

 • Nam. 男性
 • Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên). 日本語N3以上
 • Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật. 図面が読めること
 • Người nhiệt, chịu khó trong công việc. 勤勉で熱心な方

①Nghiệp vụ quản lý sản xuất 生産管理業務

Mô tả công việc: 業務内容:

 • Nhận đơn hàng. 発注管理
 • Chuyển và triển khai đơn hàng xuống xưởng. 現場への発注手配
 • Giám sát nguyên vật liệu. 材料管理
 • Giám sát quá trình sản xuất. 生産計画管理
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm. 品質確認管理
 • Đóng gói sản phẩm. 製品梱包業務
 • Đóng hàng vào cont. コンテナへの梱包業務
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn 詳細については面接相談
 • Một số công việc khác khi có phát sinh. その他業務が発生した場合随時対応

②Nghiệp vụ thiết kế 設計業務

Mô tả công việc: 業務内容:

 • Thiết kế bản vẽ kiến trúc 建築意匠図作成
 • Thiết kế bản vẽ xây dựng 建築構造図作成
 • Thiết kế bản vẽ khung thép 鉄骨製作図作成
 • Thiết kế bản vẽ ứng dụng xác nhận kiến trúc 建築確認申請図作成
 • Kiểm tra bản vẽ khung thép 鉄骨製作図チェック

Mẫu đăng ký エントリーフォーム

Tên (bắt buộc) お名前 (必須)

Ngày tháng năm sinh (bắt buộc) 生年月日(必須)

Tuổi (bắt buộc) 年齢(必須)

Giới tính (bát buộc) 性別(必須)

Địa chỉ mail (bắt buộc) メールアドレス (必須)

Số điện thoại (bắt buộc) 電話番号 (必須)

Mã bưu điện (bắt buộc) 郵便番号 (必須)

Địa chỉ (bắt buộc) ご住所 (必須)

Trình độ học vấn (bắt buộc) 最終学歴 (必須)

Kinh nghiệm làm việc 職務経歴

Bằng cấp 免許・資格

Giới thiệu bản thân 自己PR

Vui lòng đăng nhập mã đã cho (bắt buộc) こちらの文字列を入力してください。 (必須)

captcha

入力内容を送信する